Pladetyper

Der fremstilles to grundtyper af ebbe/flod bordplader, kaldet "Type 1" og "Type 2".


Begge typer fremstilles i størrelserne op til 6230 x 1720 mm, og der kan som standard vælges mellem 1 eller 2 ventilsumpe pr. plade. Der er naturligvis mulighed for f.eks. alternative placeringer af en sump, og andre specielle ønsker efter behov. Kontakt os herom, så vi kan drøfte de forskellige mulige løsninger.

Type 1

Type 1 pladerne er som de velkendte Stål & Plast plader, med store langsgående kanaler, der er forbundet med mindre tværgående kanaler. Se tværsnittet af type 1 i figuren for neden.

Tværsnit af en Type 1 plade

Type 1 er den velkendte plade med store drænkanaler på langs, og mindre drænkanaler på tværs. Type 1 kan leveres i bredder fra 1400 - 1720 mm, samt i længder fra 2500 til 6240 mm, i bredden med 5 mm interval, længden 10 mm. Det giver i alt 23.936 forskellige størrelser.

Ud over de mange varianter, er der mulighed for at vælge pladerne med ventilsump i en eller begge ender. Yderligere er det muligt f.eks. at få ventilsumpen placeret midt på pladen, eller andre steder efter ønsker og behøv. Kontakt os for yderligere information om specielle ønsker.

Det unikke design af drænkanalerne er udført således, at "rand-effekten" med tør kultur langs bordenes kanter (pga. højere fordampningsgrad) minimeres, ved at sikre 2 mm højere vandstand og dermed længere vandingstid til kulturen langs kanterne. Resultatet er en mere ensartet kultur. Se figuren der illustrere princippet.

​Type 2

Type 2 pladerne er en ny type plader, med kun langsgående kanaler, se figuren for neden.

​Tværsnit i Type 2 plade

Type 2 er et nyt alternativ til den velkendte type 1, hvor drænkanalerne kun er orienteret på langs af pladen. Kanalerne er mindre, men antallet er øget i forhold til type 1, hvilket sikre samme gode vandfordeling og dræning. Det gør type 2 velegnet til dyrkning af kultur i små potter. Yderligere letter det rengøringen, da udeladelsen af tværkanalerne gør det nemmere at feje og spule jord m.v. af bordene.

Type 2 leveres i bredderne fra 1200 til 1720 mm, og i længderne fra 2500 til 6230 mm, i bredden med 5 mm interval, længden 10 mm. Det giver i alt 37.300 forskellige størrelser. Type 2 leveres standard med ventilsump i en eller begge ender. Yderligere kan type 2 f.eks. leveres med ventilsump i midten af bordet, eller andre steder efter ønsker og behov. Kontakt os for yderligere information med hensyn til specielle ønsker.

Ligesom type 1 pladerne, leveres type 2 med det unikke design af drænkanalerne, der minimere "rand-effekten" med tør kultur langs bordenes kanter. Rand-effekten minimeres ved at sikre 2 mm højere vandstand og dermed længere vandingstid til kulturen langs kanterne, hvilket resulterer i en mere ensartet kultur. Se figuren for illustration (er vist med en type 1 plade).

Kort om os

Vi sælger bordpladeprogram til et verdensomspændende netværk af forhandlere - ofte til drivhusbyggevirksomheder.

​Stål & Plast A/S​

Industrivej 19 DK-5750 Ringe

Fax: +45 6262 3611

CVR: ​11760074