Ebbe / Flod systemet

Om ebbe / flod systemer

Ebbe/flod systemer er den mest udbredte dyrkningsmetode til potteplanteproduktion i det moderne væksthus. I Europa, som er "forgangskontinent" indenfor branchen, anvendes der Ebbe/flod systemer i stor stil. I andre kontinenter, hvor der er langt færre eller slet ingen miljøkrav, er udbredelsen af Ebbe/flod systemer væsentlig mindre. Men udbredelsen i disse områder vokser hastigt, i takt med at der stilles strengere miljøkrav, samtidig med at der indføres mere moderne teknologi, som udnytter Ebbe/flod systemerne mere optimalt.

Et Ebbe/flod system er et lukket system, hvor det ofte gødningsholdige vandingsvand pumpes ud på de enkelte borde, hvorved kulturen starter optagelsen af vand og de tilsatte gødningsmidler. Efter en given tid tømmes bordene igen, og det resterende vandingsvand løber tilbage i en central beholder. Her kan der så efter behov efterfyldes med rent vand og gødningsmidler, til blandingen igen har den ønskede sammensætning, inden næste vanding foretages. Se et eksempel på en typisk installation med Ebbe/flod borde her.


Ebbe/flod systemer besidder en lang række fordele, f.eks.

  • Intet vand eller gødningsmiddel går til spilde.
  • Undervandingsprincip.
  • Mulighed for automatisk præcis sammensætning af vandingsvandets gødningsindhold.
  • Mulighed for meget præcis styring af vandingstider

Om ebbe / flod plader

Stål & Plast A/S fremstiller to primære typer af ebbe/flod bordplader:

  1. Mobilbordsplader - fremstillet i et helt stykke på ønsket mål (op til 1720 x 6230 mm).
  2. Rullebordsplader - fremstillet af standard stykker der limes sammen til den ønskede længde.

Mobilbordsplader: Anvendes primært til mobile bordsystemer - hvor der ofte er mange mindre borde af samme størrelse. Plader til mobilborde fremstillet i ét stykke tilbydes kun ved minimum 100 stk af samme størrelse. Se mere om mobilbordsplader fremstillet i ét stykke, klik her.


Rullebordsplader: En sammensat bordplade bestående af et antal gavl, mellem og pasplader, der er sammenlimet til én hel bordplade. Hvis du vil vide mere om hvad en "gavlplade", "mellemplade" og "pasplade" er, klik her.​

4-sidet rullebordsplader: Rullebordsplader tilbydes i nogle dimensioner også som 4-sidet plastplader (fremstillet i et helt stykke) uden nogle former for samlinger, se pladeprogrammet.​

En sammensat bordsplade består af flere del-plader, der sammenlimes til én stor 4-sidet bordplade. På den måde kan der fremstilles bordplader i alle tænkelige længder, mens bredderne bestemmes af den valgte pladetype, se pladeprogrammet.

Et eksempel på en sammensat bordplade med én ventilsump:

Bordplade bredde = 1,80 meter. (I pladeprogrammet ses det at længden på 1,80 m plader er 1,50 m) Bordplade længde = 8,60 meter.

Denne bordplade vil så bestå af følgende plader:

  • Én gavlplade uden sump; á længde = 1,50 meter
  • Én gavlplade med sump; á længde = 1,50 meter
  • Tre mellemplader; á længde = 1,50 meter

Eksempel på et ebbe/flod system

Kort om os

Vi sælger bordpladeprogram til et verdensomspændende netværk af forhandlere - ofte til drivhusbyggevirksomheder.

​Stål & Plast A/S​

Industrivej 19 DK-5750 Ringe

Fax: +45 6262 3611

CVR: ​11760074